ข่าวภูมิภาค » พ่อเมืองพังงาติวเข้มบุคลากรเหล่ากาชาดพร้อมทำงานรับใช้ประชาชน

พ่อเมืองพังงาติวเข้มบุคลากรเหล่ากาชาดพร้อมทำงานรับใช้ประชาชน

9 กรกฎาคม 2020
677   0

เหล่ากาชาดจังหวัดพังงาติวเข้มบุคลากรพัฒนาสู่ความพร้อมการปฎิบัติหน้าที่
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดโครงการฝึกอบรม “สมบัติผู้ดี รู้รักสามัคคี กุลสตรีพังงา” ของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 โดยมีณ ห้องประชุมสระวันทอง โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง โดยมีนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยะนามวาณิช นายกอบจ.พังงา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด เข้าร่วม สำหรับวัตถุประสงค์การจัดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นบุคลากรของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงามีบุคลิกภาพที่ดีเพียบพร้อมทั้งทางกาย ทางอารมณ์ ทางสังคม และทางสติปัญญา พัฒนาและสร้างเสริมบุคลิกภาพเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความมั่นใจให้กับตนเองให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ประทับใจต่อคนรอบข้างและผู้พบเห็นทั่วไป
นางวิภาดา กล่าวว่า ปัจจุบันการทำงานต้องเผชิญกับสภาวการณ์มากมาย ทั้งการแข่งขันภายนอกและการดำเนินการงานภายในองค์กร ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรพัฒนาและประสบความสำเร็จนั้นคือบุคลากร โดยบุคลากรของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาประกอบด้วยกรรมการและสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้งานราบรื่นและส่งเสริมในกระบวนการทำงานให้ประสบความสำเร็จคือการสร้างความประทับใจต่อบุคคลที่ร่วมงานด้วย ทั้งด้านการแสดงออก ด้านบุคลิกภาพ และเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เสริมสร้างบุคลิกภาพให้สง่างามทั้งภายนอกและภายใน เป็นที่ประทับใจ ให้ได้รับการยอมรับในสังคมของการทำงานต่อไป