ข่าวภูมิภาค » ประชาชน3ตำบลรวมตัวขับไล่ผอ.โรงพยาบาลจะนะ-สงขลาลาออก

ประชาชน3ตำบลรวมตัวขับไล่ผอ.โรงพยาบาลจะนะ-สงขลาลาออก

8 กรกฎาคม 2020
455   0

ชาวบ้าน3ตำบลรวมตัวหน้าโรงพยาบาลจะนะ เรียกร้องใหผอ.โรงพยาบาลออกจาตำแหน่งเนื่องจาก ชาวบ้านมองเห็นว่า ผู้อำนวยการไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และโรงพยาบาลจะนะไม่มีการพัฒนา การบริการ

เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 8 ก.ค63 ตัวแทน ชาวบ้าน 3 ตำบลกว่า50คนได้แก่ ตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน ตำบลสะกอม รวมตัวกัน บริเวณบนถนนด้านหน้า โรงพยาบาลจะนะ เพื่อยื่นหนังสือ เปิดผลึกด้วยลายมือถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ เพื่อเรียกร้อง ให้ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจะนะออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการเนื่องจาก ชาวบ้านมองเห็นว่า ผู้อำนวยการไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และโรงพยาบาลจะนะไม่มีการพัฒนา การบริการ อย่างที่ควรและชาวบ้านที่มารวมตัวกันบริเวณหน้าโรงพยาบาลจะนะหลังจากที่ทางรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เข้ามารับหนังสือก็ได้แยกย้ายกันกลับไปโดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับข้อความในหนังสือดังนี้เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะลงวันที่ 8ก.ค.63ตามที่นายแพทย์สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ  ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะซึ่งมีอำนาจและหน้าที่โดยตรง ในการดูแลรักษาด้านสาธารณสุขของประชาชน ในอำเภอจะนะมาตลอด ระยะหลายปีที่ผ่านมานั้นทางประชาชนได้เห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของการปฏิบัติงานมาตลอดโดยเฉพาะการเป็นแกนนำที่คัดค้านโครงการต่างๆ ที่จะมาพัฒนา และมักจะอาสาพูดแทน เสียงของประชาชนในพื้นที่ตลอดมาว่า ไม่ต้องการโดย ไม่ถามชาวบ้าน อีกทั้งลงพื้นที่ เพื่อสร้างความขัดแย้งในชุมชนโดยการให้ข้อมูลที่บิดเบียน และปลุกระดมชาวบ้านในพื้นที่ ไอ้ต่อต้านการพัฒนา และเกิดความขัดแย้งกัน แต่ไม่เคยพัฒนาโรงพยาบาลจะนะดังนั้น อยากให้หมอ ทวนตัวเอง ว่าหน้าที่ของหมอในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้กินภาษีพวกเรา หากหมอไม่พร้อมในการทำหน้าที่หมอ ก็ขอให้ลาออก หรือเสียสละให้คนที่พร้อมมาดูแลพวกเราแทนและภายในจดยังมีการลงลายเซ็นชื่ออีก29ลายชื่อสำหรับทางโรงพพยาบาลจะนะได้ส่งนายแพทย์หมัด  หีมเหม รองผู้ อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ มารับหนังสือจากตัวแทนชาวบ้าน  โดยนายแพทย์หมัดกล่าวว่า ฉะนั้นหนังสือที่ชาวบ้านยื่น เข้าสู่คณะกรรมการโรงพยาบาลจะนะ เพื่อปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง แล้ว วันนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ ติดภารกิจจึงไม่สามารถมารับหนังสือด้วยตัวเองได้ จึงได้ส่งต้นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมารับหนังสือแทน