ข่าวภูเก็ต » สมาคมประมงภูเก็ตคัดค้านสร้างอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ ก่อมลพิษ กระทบชุมชน

สมาคมประมงภูเก็ตคัดค้านสร้างอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ ก่อมลพิษ กระทบชุมชน

5 กรกฎาคม 2020
467   0

นายกสมาคมประมงภูเก็ตคัดค้าน การก่อสร้างโรงงานอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ บ.มาร์ซันฯ จะก่อมลพิษกระทบชุมชน

 

เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น.วันนี้(5 ก.ค.) นายสมยศ วงศ์บุญยกุล นายกสมาคมชาวประมงภูเก็ต และสมาชิกฯ ประมาณ 100 คน รวมตัวกันยื่นหนังสือแก่นายพิเชษฐ์ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เรื่อง คัดค้านการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

นายสมยศ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ติดประกาศเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 โดยจะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทมาร์ซัน จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่ ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประกอบกิจการต่อและซ่อมแซมเรือ  โดยบุคคลใดจะให้ความเห็นเรื่องดังกล่าวขอให้แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตทราบภายในวันที่ 10 ก.ค.2563

จากประกาศดังกล่าว นำไปติดประกาศไว้ที่ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต มีชาวประมงพบเห็นและไม่เห็นด้วยให้มาตั้งโรงงานฯ ในสถานที่แห่งนี้ จึงรวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ด้วยเหตุผลคือ

โครงการพัฒนาที่ดินขององค์การสะพานปลา อนุญาตให้บริษัทมาร์ซัน จำกัด(มหาชน) ดำเนินกิจการอุตสาหกรรมต่อเรือเหล็กซ่อมเรือเหล็กขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ในพื้นที่อยู่ห่างจากท่าเทียบเรือประมงและชุมชน 150 เมตร  หากมีการตั้งโรงงานฯ นี้ จะก่อให้เกิดมลพิษ ทางอากาศ ฝุ่นละอองจำนวนมาก  มลพิษทางน้ำ เกิดการปนเปื้อนมลพิษทางน้ำไหลลงคลองท่าจีนที่เป็นคลองหลักในการสัญจรของเรือประมง และมลพิษทางเสียงดังรำคาญมีผลต่อชุมชนทั้งหมด รวมทั้ง กระทบป่าชายเลนโดยรอบจะมีผลต่อการประกอบอาชีพชาวประมงเป็นอย่างมาก

การจะอนุญาตให้ประกอบกิจการต่อและซ่อมแซมเรือดังกล่าว องค์การสะพานปลา มีนโยบายผิดพลาด แทนที่จะส่งเสริมการประมงและตลาดสัตว์น้ำ โดยเฉพาะ เน้นสุขอนามัย ท่าเทียบเรือประมง แต่กลับอนุญาตให้ดำเนินกิจการต่อและซ่อมแซมเรือ ของ บ.มาร์ซันจำกัด(มหาชน) เน้นเรือเหล็กเป็นหลัก กิจการนี้ต้องเข้าไปอยู่ในเขตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะไม่ใช่มาอยู่รวมกับอุตสาหกรรมการเกษตรอาหารเพื่อการบริโภค

 

 

“ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานรัฐ ทำประชาพิจารณ์เรื่องนี้รอบนอก ไม่เข้ามาทำในท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และมาติดประกาศในจุดที่ถ้าไม่สังเกตไม่เห็น โชคดีที่ชาวประมงพบเห็นประกาศจึงนัดรวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านกับรองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ซึ่ง อุตสาหกรรมหนักขนาดนี้ไม่ควรมาตั้งในเขตท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตกระทบกันทั้งหมด ในท่าเทียบเรือประมง และข้างเคียงมีคานเรือ 3 แห่งแล้ว จะมาสร้างโรงงานอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ใช้พื้นที่ 66 ไร่ จะกระทบทั้งหมดที่อยู่ในท่าเทียบเรือประมง และบริเวณโดยรอบ ทั้งที่ป่าชายเลน ที่อยู่อาศัยของลิงแสม เดือดร้อนกันหมด ควรพัฒนาเป็นตลาดปลาเพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน  แบบ OTOP ภูเก็ต  ให้นักท่องเที่ยวมาแวะซื้อเพื่อยกระดับสินค้าประมง น่าจะดีกว่าสร้างโรงงานอู่ต่อเรือขนาดใหญ่” นายสมยศ กล่าว และว่า

สมาคมชาวประมงภูเก็ตในฐานะตัวแทนของชาวประมงที่อยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และแพปลาเอกชน ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม จะได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ทางเสียง และทางน้ำ จากกิจกรรมการต่อและซ่อมแซมเรือ จึงขอคัดค้านการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทมาร์ซันจำกัด(มหาชน) เพื่อดำเนินกิจการต่อและซ่อมแซมเรือในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตโดยเด็ดขาด  และจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ชาวประมง ผู้ประกอบการประมงได้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน และไม่ถูกรบกวนหรือทำลาบจากกิจการที่จะเกิดขึ้นหากได้รับการอนุญาต

ทางด้าน นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับหนังสือและจะพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป