ข่าวพระราชสำนัก » ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

4 กรกฎาคม 2020
473   0

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เสียงใต้ รายวัน จำกัด