ข่าวสังคม » “เชาวน์วัศ”เปิดอาคารเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร -เมืองคอน

“เชาวน์วัศ”เปิดอาคารเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร -เมืองคอน

3 กรกฎาคม 2020
1020   0

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เปิดอาคารเรียนระดับปฐมวัย สาย กัมพลานนท์ อุทิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

เมื่อวันที่3 ก.ค ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดอาคารเรียนระดับปฐมวัย สาย กัมพลานนท์ อุทิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ณ อาคารเรียนระดับปฐมวัย สาย กัมพลอานนท์ อุทิศ โดยโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร
อาคารเรียนระดับปฐมวัย สาย กัมพลอานนท์ อุทิศ เกิดขึ้นได้ด้วยทันตแพทย์หญิงพัชรี กัมพลานนท์ และครอบครัว ได้มอบที่ดิน เนื้อที่ 314 ตารางวา ราคาประเมินจากสำนักงานที่ดินจังหวัด 30 ล้านบาท และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียนจำนวนเงิน 23 ล้านบาท ซึ่งลักษณะอาคารเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย เป็นลานอเนกประสงค์ ซึ่งใช้สำหรับเข้าแถวหน้าเสาธงและทำกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยห้องเรียน 6 ห้องเรียน ห้องศิลปะ ห้องดนตรี และห้องคอมพิวเตอร์และ ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องสมุด
ซี่งอาคารหลังนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 จนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเกียรติประวัติกับเจ้าของที่ดินผืนนี้ จึงใช้ชื่อว่า อาคารเรียนระดับประถมวัย สาย กัมพลานนท์ อุทิศ