ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

ภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

3 กรกฎาคม 2020
317   0

ภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

 

 

 

 


วันนี้ (3 ก.ค. ) ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเหล้ากะทู้ (สวนสาธารณะลานกีฬา @ อ.กะทู้จ.ภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ” การออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีกวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพรเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนาวี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ
 
ภายในงาน มีนัายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดย นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
 
กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย การผ่าตัดทำหมัน สุนัข และ แมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ หรือ ด้อยโอกาส รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไป
 
จากการดำเนินการโครงการดังกล่าวที่ผ่านมา เทศบาลเมืองกะทู้ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยการฉีกวัคซีนให้แก่สุนัขกว่า 2,024 แมว 1,326 ตัว ให้บริการผ่าตัดทำหมันไป แล้วกว่า 415 ตัว และยังมีการเฝ้าระวังส่งตัวอย่างหัวสุนัข เพื่อสำรวจโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลตรวจออกมาไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด
 
หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกะทู้ ได้เยี่ยมจุดที่ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว และ จุดการบริการฉีดวัคซีน และพูดคุยให้กำลังในเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงาน