ข่าวภูมิภาค » ชาวชุมชนบ้านคลองปัญญา-กระบี่ ร่วมหล่อเทียนพรรษา

ชาวชุมชนบ้านคลองปัญญา-กระบี่ ร่วมหล่อเทียนพรรษา

3 กรกฎาคม 2020
395   0

พุทธศาสนิกชน ชาวชุมชน บ้านคลองปัญญา ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ร่วมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น พร้อม ชาวชุมชน บ้านคลองปัญญา ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ร่วม ทำบุญถวาย ภัตตาหาร สังฆทาน แก่พระสงฆ์ ที่พักสงฆ์ปัญญา นาคาสุข และร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำวันเกิด จำนวน 7 เล่ม โดยนำเทียน เก่า และใหม่ มาต้มหลอม เป็นน้ำเทียน เป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อนำไป ถวายแก่วัดต่างๆ พื้นที่ ประเพณีหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ถือเป็นงานบุญทั่วไปของชาวบ้าน โดยกำหนดจัดพิธีหล่อเทียนขึ้นในเดือน 8 ของทุกปี ก่อนเข้าพรรษา อันเนื่องมาจากในสมัยโบราณเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนหรือที่เรียกกันว่า “ฤดูการเข้าพรรษา” คือช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องอยู่จำพรรษาในพระอาราม ระหว่างนั้น ก็จะมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาในตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือน ของกำหนดเวลาเข้าพรรษา