ข่าวภูมิภาค » ผอ.สพม.14 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพังงาพร้อมย้ำป้องเข้มไวรัสโควิด-19

ผอ.สพม.14 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพังงาพร้อมย้ำป้องเข้มไวรัสโควิด-19

2 กรกฎาคม 2020
190   0

สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
   เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และโรงเรียนสตรีพังงา เพื่อดูความพร้อมการใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2563 เป็นวันที่สอง โดยได้มอบนโยบายแก่ครูและนักเรียนหน้าเสาธง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ได้เน้นย้ำให้ทุกคนทั้งครูและนักเรียนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญที่สุด คือการดูแลตนเอง การป้องกันตนเองให้ดีที่สุด ไม่มีอะไรป้องกันได้ดีที่สุดเท่าตัวเราเอง และได้เดินเยี่ยมดูการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และดูห้องต่างๆ เช่น ห้องอาหาร ห้องปฏิบัติงานของครู ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยมีจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน วัดอุณหภูมิ ติดสติกเกอร์ มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ตามจุดต่างๆทั่วถึง จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างโดยมีนักเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน นอกจากนี้โรงเรียนสตรีพังงา ยังได้มีการคิดค้นอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อ ให้กับนักเรียนสำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นห้องเรียนที่นักเรียนจะต้องนั่งเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อปฏิบัติการในการทดลองวิทยาศาตร์ ทำให้ ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ จึงได้คิดค้นทำฉากกั้นเป็นพาร์ติชั่นพลาสติกใส ที่ใช้วัสดุหาง่าย คือ ท่อพีวีซีและพลาสติกใส ทำให้นักเรียนสามารถนั่งโต๊ะเดียวกันโดยแยกเป็นสัดส่วนของแต่ละคน สามารถพูดคุย มองเห็นกันได้ โดยไม่ต้องมีการสัมผัส นับเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ สำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีการเรียนเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดี