ข่าวภูเก็ต » นายกฯ เมืองป่าตองลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอนแบบ New Normal

นายกฯ เมืองป่าตองลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอนแบบ New Normal

1 กรกฎาคม 2020
240   0

นายกฯ เมืองป่าตองลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอนแบบ New Normal พบเปิดเรียนวันแรก นักเรียน ครู ร่วมสร้างความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

 

 


วันนี้
( 1 ..) ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียนหลังจากปิดไปนานหลายเดือนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  และศบค.มีมาตรการผ่านคลาย ให้โรงเรียนต่างๆ เปิดทำการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยบรรยากาศการทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พร้องด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอนแบบ New Normal ในส่วนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง โดยมีนายสุทัศน์ วรสีห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมให้ข้อมูลแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองที่จะเข้ามายังโรงเรียนพบว่า ครู และนักเรียนทุกคนร่วมสร้างความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เป็นอย่างดี มีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ครู นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานด้วย จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จุดคัดกรอง ตรงบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน

 

 

นอกจากนั้นในการจัดห้องเรียน พบว่ามีการจัดห้องเรียนแบบเว้นระยะห่าง แต่ละห้องจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ชุดสลับวันในการเรียนการสอนเพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนนักเรียน โดยให้เรียนได้ห้องละไม่เกิน 20 คน

 

 


..เฉลิมลักษณ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดการเรียนการสอน ในรูปแบบ “New Normal” ซึ่งทางเทศบาลก็จะลงมาติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าแต่ละโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด สามารถทำได้เต็มร้อย เด็กนักเรียนและผู้ปกครองต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จะเห็นว่าเด็กทุกคนเตรียมหน้ากากมาจากบ้าน แต่ถ้าเด็กคนไหนไม่มีหน้ากากมาทางโรงเรียนก็จะเตรียมไว้ให้ ส่วนภายในห้องเรียนก็มีการเว้นระยะห่างของโต๊ะ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

 

 


สำหรับในส่วนของเทศบาลเมืองป่าตองมีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด
ประกอบด้วยศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง โรงเรียนระดับประถมมัธยมปีที่ 3 จำนวน 1 แห่ง ซึ่งหลังจากนี้ทางกองการศึกษาจะลงมาติดตามมาตรการการป้องกันโควิดเป็นระยะ

อย่างไรก็ตามขอให้โรงเรียน ผู้ปกครอง การ์ดอย่าตก เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ซ้ำความเสียหายจะเกิดขึ้นมหาศาล ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแล และป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด