ข่าวสังคม » รร.วัดปากประจับมือปชช.ลงแขกดำนาสืบทอดวิถีชีวิตบรรพบุรุษ สร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น

รร.วัดปากประจับมือปชช.ลงแขกดำนาสืบทอดวิถีชีวิตบรรพบุรุษ สร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น

29 มิถุนายน 2020
789   0

โรงเรียนวัดปากประ อ.เมือง จ.พัทลุง ร่วมกับชาวบ้าน จัดกิจกรรมลงแขกดำนาริมทะเลสาบ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแห่งเดียวในประเทศ สืบทอดวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ ให้คงอยู่สืบต่อไป
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ดร.นาที รัชกิจประการ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกดำนาริมทะเล โดยมีดร.จารุวรรณ   ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากประ  ข้าราชการ และประชาชนร่วมที่ริมทะเลสาบสงขลา หลังโรงเรียนวัดปากประ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งโรงเรียนวัดปากประ ร่วมกับชุมชนบ้านปากประจัดขึ้น เพื่อสืบทอดวิถีชีวิตของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบต่อไป
ทั้งนี้ โรงเรียนวัดปากประได้จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวปากประ ระบบนิเวศริมทะเลในพื้นที่บ้านปากประ โดยการทำนาริมทะเล ซึ่งเป็นวิถีชีวิต และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่บรรพบุรุษชาวบ้านปากประได้สร้างไว้ ใช้พื้นที่ชายฝั่งริมทะเลเป็นแปลงนา เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าว สภาพดินเป็นดินตะกอนที่น้ำพัดมาทับถม ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกข้าวเป็นอย่างยิ่ง ถือว่ามีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนและบุคคลทั่วๆไป ได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนปากประ และสร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นให้กับผู้เรียน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และระบบนิเวศในชุมชน โรงเรียนวัดปากประและชุมชนบ้านปากประ จึงได้จัดโครงการดังกล่าว โดยข้าวที่ปลูกในครั้งนี้ ใช้ข้าวพันธุ์มะลิพวง และพันธุ์ กข. 43 พื้นที่ปลูกประมาณ 3 ไร่เศษ ส่วนผลผลิตจากนาข้าวแห่งนี้ ทางโรงเรียนวัดปากประ จะนำไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนต่อไป