แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ภูเก็ต

28 มิถุนายน 2020
122   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ภูเก็ต

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ สำนักการช่างโรงเตาเผาขยะจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

ในการนี้ ได้แจ้งเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต  เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่อ่าวป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต การพิจารณาพื้นที่จัดวาง และรูปแบบประติมากรรมของโครงการจัดสร้างประติมากรรมความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณอ่าวป่าตอง และการพิจารณาโครงการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลเกาะภูเก็ต ของการประปาส่วนภูมิภาค