ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตจัดงาน “อาหารริมบาทวิถียุค 4.0 ปลอดภัย ปลอดโรค”

ภูเก็ตจัดงาน “อาหารริมบาทวิถียุค 4.0 ปลอดภัย ปลอดโรค”

28 มิถุนายน 2020
376   0

ภูเก็ตจัดงาน “อาหารริมบาทวิถียุค 4.0 ปลอดภัย ปลอดโรค” มุ่งพัฒนายกระดับ Street Food ภายใต้วิถีใหม่แบบ New Normal

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดงาน “อาหารริมบาทวิถียุค 4.0 ปลอดภัย ปลอดโรค” โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบสัญลักษณ์ ไอโอดีนแก่ร้านหรือแผงขายอาหารที่ผ่านการรับรองการใช้เกลือไอโอดีนในส่วนผสมของอาหาร จำนวน 21 ร้าน  โดยมีนายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางนภสร ค้าขาย ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีถนนคนเดินหลาดใหญ่เป็นเป้าหมายในการพัฒนายกระดับ Street Food ตั้งแต่ปี 2561และเป็นต้นแบบในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และได้หยุดดำเนินการไปในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจะมีการเปิดถนนคนเดินอีกครั้ง ในวันที่ 5 ก.ค.63 ที่จะถึงนี้

 

 

การจัดงานอาหารริมบาทวิถียุค 4.0 ปลอดภัย ปลอดโรค จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดงานถนนคนเดิน หรืองานออกบูทจำหน่ายอาหารต่างๆ ที่มีกันอยู่มากมายและจัดกันต่อเนื่องในภูเก็ตให้มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย โดยงานนี้เน้นพัฒนามิติด้านสุขภาพ คือด้านสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งเน้นด้านกายภาพ ประกอบด้วย สถานที่ อาหาร ภาชนะอุปกรณ์ ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านมาตรฐาน และด้านโภชนาการ ต้องมีเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีการใช้เกลือหรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนตามมาตรฐาน ประกอบกับช่วงนี้ เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงเน้นการจัดกิจกรรมแบบ New Normal ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  เช่น การลงทะเบียนเข้าออก จำกัดความหนาแน่น การคัดกรองความเสี่ยง สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ ต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ หารใช้ออนไลน์ในการซื้อ-ขาย เป็นต้น และพัฒนาต่อเนื่องให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Street Food Good Health ระดับประเทศต่อไป ซึ่งจะส่งผลส่งเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุนการท่องเที่ยวของภูเก็ตต่อไป