ข่าวสังคม » นายอำเภอเมืองพังงาลุยกิจกรรม To Be Number One “ปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็น” พบปะ พูดคุย ปรับทุกข์ ผูกมิตร มอบสิ่งของ ต้านภัยยาเสพติด ช่วงโควิด-19

นายอำเภอเมืองพังงาลุยกิจกรรม To Be Number One “ปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็น” พบปะ พูดคุย ปรับทุกข์ ผูกมิตร มอบสิ่งของ ต้านภัยยาเสพติด ช่วงโควิด-19

28 มิถุนายน 2020
502   0

นายอำเภอเมืองพังงากิจกรรม To Be Number One “ปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็น”
      ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพังงานายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอเมืองพังงาพร้อมด้วยทันตแพทย์หญิง เขมมวรรณ์ ชูทอง ภรรยาเป็นประธานกิจกรรมกิจกรรม To Be Number One “ปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็น” พร้อมด้วย ผอ.โรงพยาบาลพังงา ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญ.บ้านฯลฯ นายกเทศมนตรีตำบลบางเตยและชมรมปั่นจักรยาน ร่วมกิจกรรม To Be Number One “ปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็น” ต่อต้านยาเสพติด เพื่อ เยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุย ปรับทุกข์ ผูกมิตร มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เป็นกำลังใจสู้ภัย COVID-19 และต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก ณ ลานชมเล บ้านกลาง บางพัฒน์  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา