ข่าวภูมิภาค » รมว. พัฒนาสังคมเร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ปลายด้ามขวานทอง

รมว. พัฒนาสังคมเร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ปลายด้ามขวานทอง

27 มิถุนายน 2020
173   0

รมว พัฒนาสังคมลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่บ้านตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)และคณะ ลงพื้นที่ปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวตำบลตันหยงลุโละให้การต้อนรับ
เมื่อคณะเดินทางถึง ได้เยี่ยมทักทายประชาชนที่บริเวณมัสยิดกรือเซะ พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน จากนั้นได้ขึ้นรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้าง เข้าไปในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เพื่อเยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 10 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ถุงยังชีพ และตะกร้าของขวัญ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนต่อไป
จากนั้น เวลา 14.00น นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะได้เดินทางไปยังมัสยิดกลาง อ.เมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะคณะกรรมการอิสลาม และอิหม่ามประจำมัสยิดกลางปัตตานีเพื่อให้กำลังใจ นอกจากนี้ พบปะและให้กำลังใจแก่นายสุไลมาน ยาโม ศิลปินพื้นบ้านจากครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 อีกทั้งรับชมภาพวาดของ สุไลมาน ยาโม พร้อมมอบรูปภาพนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่นายสุไลมาน ยาโม ได้วาดให้อีกด้วย
นายจุติ กล่าวว่า ประชาชนที่ยังรอการให้ความช่วยเหลือยังมีอีกจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งทางกระทรวงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดในพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อมูลและรายงานให้ตนทราบโดยด่วน เนื่องจากรัฐบาลมีความพยายามต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมที่ดี โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ต้องได้รับชีวิตที่ดี ทั้งเรื่องการศึกษา ความเป็นอยู่ และที่สำคัญคือ เด็กที่ป่วยที่ยังรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐสิ่งนี้ที่รัฐบาลยังต้องเร่งสำรวจเพื่อลงไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน