ข่าวล่าสุด » แขวงทางหลวงภูเก็ตติดตั้งป้าย Your Speed บนถนนสายหลักควบคุมความเร็วรถ

แขวงทางหลวงภูเก็ตติดตั้งป้าย Your Speed บนถนนสายหลักควบคุมความเร็วรถ

26 มิถุนายน 2020
801   0

แขวงทางหลวงภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนเส้นทางสายหลักและสายรอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน 

 

 

 

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (26 มิ.ย.) นายสมหวัง โลหณุต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิจักษณ์ ศรชนะ นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงภูเก็ต และนางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นำสื่อมวลชนภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนเส้นทางสายหลักและสายรองจังหวัดภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาเมืองรองรับการเติบโต ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Smart City) และการพัฒนาระบบคมนาคมและโลกจิสติกส์ของจังหวัดภูเก็ต ที่เชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ และทางราง เพื่อรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ ซึ่งวงเงินในการดำเนินงาน จำนวน 10,000,000 บาท

สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประกอบไปด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้ 1.กิจกรรม ก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อมทาง (Overhead Sign) ชนิดเตือนความเร็ว (Your Speed) จำนวน 4 จุดๆ แรก ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก (ช่วงสนามบินภูเก็ต สะพานสารสิน) ที่ กม.13+000(ด้านซ้ายทาง) จุดที่สอง ทางหลวงหมายเลข 402 ที่ กม.21+000(ด้านขวาทาง) ท้องที่ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จุดที่สาม ช่วง สนามบินภูเก็ต-เมืองถลาง ที่ กม.26+00 )ด้านซ้ายทาง) และจุดสุดท้าย ทางหลวงหมายเลข 402 ที่กม.31+000(ด้านขวาทาง)ท้องที่ต. เทพกระษัตรี อ. ถลาง

2.กิจกรรม ทำการปรับปรุงบริเวณทางแยกให้มีช่องหยุดรถเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน(Bike Box) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม.32+208 บริเวณสี่แยกถนนถลาง ท้องที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง

3.กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เส้นทางเข้าสนามบินภูเก็ตเส้นทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 4031 ตอนมุดดอกขาว-สนามบิน ระหว่าง กม.1+500-2+500 บริเวณสามแยกพรุสมภาร แห่งที่ 1 ท้องที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง และ 4.กิจกรรม ปรับปรุงและติดตั้งป้ายกำหนดระยะทาง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนควบคุมโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.21+856-กม.48+958

 

 

 

 

นายสมหวัง โลหณุต แขวงทางหลวงภูเก็ต กล่าวถึงที่มาของโครงการฯ ว่า เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนสำหรับประชาชนในภูเก็ตทุกคน  โดยในโครงการนี้จะมี 4 โครงการย่อย โครงการแรกการติดตั้งป้ายคร่อมทาง (Overhead Sign) ชนิดเตือนความเร็ว (Your Speed) จำนวน 4 จุด เพื่อจะได้ป้องกันป้องปรามให้ยานพาหนะที่ใช้อยู่บนท้องถนน ณ ปัจจุบันลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โครงการที่ 2 จะเป็นการติดตั้งป้ายบอกชื่อบอกตำแหน่งว่าตรงนี้มีชื่อว่าอะไร  ส่วนโครงการที่ 3 เป็นไฟฟ้าส่องสว่างให้กับพี่น้องประชาชนบริเวณสามแยกพรุสมภาร ซึ่งการติดตั้งไฟส่องสว่างสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการจราจร และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตชุมชนได้ด้วย และสุดท้ายเป็นโครงการ Bike Box เป็นช่องจอดสำหรับรถจักรยานยนต์เวลารอไฟสัญญาณ ส่วนใหญ่ถ้าไม่มีช่องจอดรถจักรยานยนต์ รถใหญ่จะไม่ค่อยเว้นที่เอาไว้ให้  ทำให้รถจักรยานยนต์ต้องขับเลยเส้นหยุดจอดข้ามทางแยกออกไป จะทำให้เกิดอันตรายได้ ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับรถจักรยานยนต์ ลดอันตรายที่จะเกิดกับรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ทั้งในการหยุดรอไฟสัญญาณและการออกตัวจากทางแยก

“เป้าหมายในโครงการหลักๆ ก็เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมดโดยภาพรวม โดยเฉพาะในส่วนของการติดตั้งป้ายคร่อมทาง Your Speed ซึ่งเราได้ติดตั้งในบริเวณที่มีสถิติอุบัติเหตุค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการป้องปรามรถที่ใช้ความเร็วสูงๆ ให้ชะลอความเร็วลงเพื่อที่จะไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ด้วยสถิติอุบัติเหตุใน 3 ปีที่ผ่านมาหลังจากเราติดตั้งแล้วเสร็จอุบัติเหตุก็เป็นศูนย์” นายสมหวัง กล่าว