แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต

26 มิถุนายน 2020
83   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.  นายแพทย์พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต, นางสาวกุลลดา เปรมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563  จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา 32 วัน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ำ  และดำเนินการตาม  มาตรการใน Local  Quarantine   โดยให้การดูแลประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคน เข้าพักสถานที่กักกันจังหวัดจัดเตรียมไว้เป็นเวลา 14 วัน โดยเริ่มมีคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศผ่านช่องทางท่าเรือจังหวัดภูเก็ต และได้รับการดูแลกักกันตัว เข้าพัก ยอดสะสม 49 ราย (รัสเซีย 16 ราย อินเดีย 15 ราย เกาหลี 8 ราย พม่า 9 ราย มาเลเซีย 1 ราย (PUI) ) ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต  รวมถึงการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ออนุมัติเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563