แวดวง อบจ. » รพ.อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19

รพ.อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19

26 มิถุนายน 2020
94   0

รพ.อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19

 

 

 

 

 

ศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภค บริโภค จากผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดภูเก็ต ที่สนับสนุนเพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ขณะปฏิบัติงานตรวจคัดกรองโรค ระหว่างวันที่ 1-19 มิถุนายน 2563 ซึ่งโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ต้องขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ ประกอบด้วย

  1. คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร มอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ จำนวน 1 ตู้ และ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด
  2. คุณวนิชชา พุฒิธีระโชติ และครอบครัว มอบพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 10 ตัว, พัดลมสไลด์ จำนวน 10 ตัว และพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตัว
  3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด จำนวน 442 ลิตร
  4. บริษัทโพสต์เฮลท์แคร์ จำกัด มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ pose clorite plus จำนวน 6 แกลลอน

5.บริษัท ก้าวหน้ารุ่งเรือง จำกัด มอบเครื่องส่องกล่องเสียง เพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง

6.คุณตะวัน สิริวันต์ และคุณศิรกานต์ สิริวันต์  มอบหน้ากากผ้า จำนวน 150 ชิ้น

7.บริษัท ห้าสิบเอ็ด ช็อป จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย แอลกอฮอล์เจล จำนวน 200  มล. , ถุงมือยาง จำนวน 50 ชิ้น, หมวกคลุมผม จำนวน 100 ชิ้น, แว่นป้องกันไวรัสจำนวน 60 ชิ้น, แว่นตาครอบแบบใส จำนวน 10 ชิ้น,  Face Shield  จำนวน 100 ชิ้น  และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน  200  ชิ้น

8.คุณกริษฐ์ฐาพัชร สถิรเสถียร มอบเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน 1 หลัง

9.คุณกรวีร์นันท์ ชัยพฤกษ์ มอบเครื่องอบฆ่าเชื้อโรคเอนกประสงค์ UV Care จำนวน 1 เครื่อง