ข่าวสังคม » ผญบ.ม.8 วิชิต คว้ารางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ปี 63

ผญบ.ม.8 วิชิต คว้ารางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ปี 63

26 มิถุนายน 2020
474   0

 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต คว้ารางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563
นายสนธยา อุตสาหะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังได้รับคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ว่า จังหวัดภูเก็ตแจ้งให้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตั้งแต่ระดับหมู่บ้านเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยให้อำเภอดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านในระดับตำบลและในระดับอำเภอตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 อย่างไรก็ตามในการประเมินโครงการให้พิจารณาถึงการดำเนินการของหมู่บ้านในการป้องและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) เป็นสำคัญ
นายสนธยา กล่าวอีกว่ารู้สึกภาคภูมิใจแทนชาวตำบลวิชิตและประชาชนชาวภูเก็ตที่ได้รับรางวัลในการป้องและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนทั่วโลกได้รับผลกระทบและเดือนร้อน โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกก็ได้ความระทมทุกข์เช่นเดียวกัน แต่เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน  และประชาชนชาวภูเก็ต ได้ร่วมแรงร่วมใจในการแก้ปัญหาดังกล่าว จนกระทั่งประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี แต่อยากให้คนภูเก็ต”ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด-19จะคลี่คลายลง จนทำให้ภูเก็ตและประเทศไทยไร้ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดมานานกว่าเดือนแล้วก็ตาม แต่เมื่อยังไม่มีวัคซีนโควิดออกมา จึงยังไว้วางใจไม่ได้ และให้ทุกคนร่วมสู้ภัยโควิด-19 ต่อไป