ข่าวภูเก็ต » พ่อเมืองภูเก็ตคนใหม่สั่งปกครอง-สาธารณสุขลุยจัดระเบียบสังคมสถานบันเทิง สกัดไวรัสโควิด-19

พ่อเมืองภูเก็ตคนใหม่สั่งปกครอง-สาธารณสุขลุยจัดระเบียบสังคมสถานบันเทิง สกัดไวรัสโควิด-19

24 มิถุนายน 2020
1820   0

ผวจ.ภูเก็ตป้ายแเดงสั่งปกครอง-สาธารณสุขลุยจัดระเบียบสังคมสถานบันเทิง สกัดไวรัสโควิด-19
ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำนายอำเภอเมืองภูเก็ตนำโดยนายศิริพงษ์ หลีประสิทธิ์ ป้องกันจังหวัดภูเก็ต นายธงไชย รัตนเดช ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต น.ส.วรัชยา ประสิทธิ์รนันท์ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 16 นาย บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จ.ภก. ทัพเรือภาคที่ 3 สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เพื่อออกปฏิบัติภารกิจด้านการจัดระเบียบสังคมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10) ทำการตรวจสอบ 3 ร้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ดังนี้ 1.ร้านเธอ 2.ร้านเพลินจิต 3.ร้านเดอะคอลั่ม ผลการปฎิบัติ ร่วมจัดทำบันทึกการตรวจสอบ/บันทึกข้อตกลง ทำการตักเตือนเเละให้คำแนะนำเพื่อให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อให้เป็นเเบบอย่างที่ดี ทั้งนี้ผู้ประกอบการ/ผู้ดูแล ให้ความร่วมมือที่จะปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัดหากมีการพบการกระทำผิดความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรคหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจะดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อไป