ข่าวภูเก็ต » ผู้ว่าฯ “ณรงค์” เร่งเดินเครื่องพัฒนาภูเก็ต

ผู้ว่าฯ “ณรงค์” เร่งเดินเครื่องพัฒนาภูเก็ต

23 มิถุนายน 2020
343   0

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สานการทำงานเต็มที่พัฒนาเมือง หลังย้ายมาจากชัยภูมิ เข้าพบ ผบ.ทรภ.3 เดินหน้าต่อจัดระบบฐานข้อมูลทางน้ำ ด้าน ทรภ.3 พร้อมสนับสนุนภูเก็ตฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด-19

 

 

 

 

วันนี้ (23 มิ.ย.) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบพลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ภาค 3  ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หลังจากนายณรงค์ ย้ายมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มารับตำแหน่งผู้ว่าฯ ภูเก็ตคนใหม่ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา แทนนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ไปเป็นผู้ว่าฯ เพชรบุรี

 

 

 

 

นายณรงค์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ว่าฯ ภัคพงศ์ ได้ประสานการทำงานกับทัพเรือภาคที่ 3 เป็นอย่างดียิ่งอยู่แล้ว เมื่อมาทำหน้าที่จึงต้องสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งภาคราชการทุกหน่วยงานต้องผนึกกำลังแก้ไขปัญหาร่วมกันให้กับประชาชนต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อลดช่องว่างตามระบบราชการได้

“อันดับแรก คือ  ต้องรู้จักกัน รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน ทำให้ใจถึงใจเกิดขึ้นอย่างกระชับมั่น ร่วมกันแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่ควบคู่กับการพัฒนาจะต้องไปได้ด้วยดี”

 

 

 

 

 

 

 

นายณรงค์ กล่าวอีกว่า ทัพเรือภาคที่ 3 สามารถช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในภูมิภาคได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคล ทางน้ำจะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลให้ดีขึ้นเป็นสำคัญโดยต้องจัดวางระบบข้อมูลเข้าด้วยกัน เมื่อเกิดภัยต่าง ๆ จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้ ส่วนทางบก ทางอากาศ มีการจัดทำระบบดีแล้ว ดังนั้น จะต้องขอรวมพลังจากทุกฝ่ายช่วยกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ภูเก็ตเข้มแข็งสดใสขึ้นมาได้ ทางจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณทัพเรือภาคที่ 3 เป็นอย่างมาก จากนี้จะเดินหน้าการทำงานเพื่อการพัฒนาและเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่

พลเรือโทเชิงชาย กล่าวว่า นอกจากภารกิจหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแล้ว ศรชล.ภาค 3 ทำงานร่วมกับ ศรชล.จังหวัด อย่างแข็งขันหลายด้าน รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การป้องกันแรงงานต่างชาติลอบเข้ามาในพื้นที่ ปัญหาของเถื่อน ยาเสพติด และมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 ที่มีความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน