ข่าวเศรษฐกิจ » ประธานสภาอุตสาหกรรมภูเก็ตจ่อผลักดันแผนพัฒนาอุตสาหรรม หลังท่องเที่ยวทรุด

ประธานสภาอุตสาหกรรมภูเก็ตจ่อผลักดันแผนพัฒนาอุตสาหรรม หลังท่องเที่ยวทรุด

20 มิถุนายน 2020
787   0

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตเตรียมผลักดันแผนพัฒนาอุตสาหรรมเพื่อเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมสนับสนุนโครงการ Medical prazaหลังจากเจอพิษโควิท19ระบาดจนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทรุด
นางสาว เชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่า ช่วงโควิดจะเห็นชัดเจนว่าสภาพเศรษฐกิจของภูเก็ตภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคเดียวที่ยังเคลื่อนไหวได้หากนักท่องเที่ยวมีปัญหาทั้งหมดแต่เราสามารถจะดำเนินกิจการได้เกือบจะเหมือนเดิม อย่างเช่นโรงงานผลิตแร่ดีบุกคำสั่งซื้อการส่งการผลิตไม่ได้มีปัญหายังสามารถสร้างเศรษฐกิจได้ในระดับเดิมยกเว้นช่วงสั้นๆ เช่นการปิดตำบลทำให้การเคลื่อนย้ายของแรงงานที่มาทำงานมาไม่ได้ตรงนั้นก็จะมีปัญหาในช่วงสั้นๆ และข้อติดขัดเล็กน้อยก็คือการเข้าออกด่านท่าฉัตรไชยในเรื่องของการขนส่งวัตถุดิบ แต่ว่าถ้าพูดถึงการรันธุรกิจเราแทบไม่มีปัญหาเลยส่วนของอุตสาหกรรมประมง ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันดังนั้นเราจะเห็นว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจถ้าทิ้งไว้กับนักท่องเที่ยวอย่างเดียวมันก็จะมีปัญหาอย่างที่ทุกคนเห็นชัดเจนแต่ข้อจำกัดของภูเก็ตก็คือว่าบริบทของเมืองมันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะกับการท่องเที่ยว เมืองเราเล็กเราต้องดูแลสภาพแวดล้อมประจวบกับต้นทุนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือแรงงานมันสูงเกินกว่าที่จะมีอุตสาหกรรมใหม่มาลงได้ดังนั้นทิศทางของอุตสาหกรรมของจังหวัดภูเก็ตต้องปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลราคาเพิ่มสูงๆ ดังนั้นทิศทางต่อไปของด้านอุตสาหกรรม และปรับตัวไปในทางอุตสาหกรรมดิจิตัล อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ซึ่งใช้พื้นที่น้อยไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม แต่ว่าการเติบโตด้านนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปเราเองเราก็มีปัญหาเรื่องบุคลากรที่จะเข้ามาสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่และค่อยๆสร้างการเรียนรู้ สร้างการศึกษาและด้านดิจิตัล ผลิตความสามารถในการแข่งขันที่จะดึงนักลงทุนเข้ามาสู่อุตสาหกรรมในภูเก็ต
นางสาว เชิญพร กล่าวอีกว่า เรากำลังร่างแนวคิดใหม่ของภูเก็ตเพราะเรากำลังจะวางทิศทางโลกร่วมกันเอานโยบายของภาครัฐมาตีความเราเองก็มีพื้นฐานประกอบธุรกิจหลายด้านในภูเก็ตอยู่ด้านการท่องเที่ยวบ้าง อุตสาหกรรมบ้าง เราก็เห็นว่ามันไม่ควรมีเครื่องยนต์เดียวแต่การที่จะพัฒนาควบคู่กันไปนั้นเรามองเห็นร่วมกันว่าภูเก็ตควรจะพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวแบบยังยืนแล้วสิ่งที่เราเตรียมกันมันเรียกว่าเป็นอีกเครื่องยนต์หนึ่ง แต่สิ่งที่เราคิดเป็นการใช้ทรัพยากรดั้งเดิมของด้านการท่องเที่ยวแต่แปรรูปมัน แล้วสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืนใน 5 หัวข้อ หัวข้อที่หนึ่งคืออุตสาหกรรมการศึกษา ภูเก็ตมีสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติก็สวยงามและที่พักก็มีทุกระดับ เรามีโรงเรียนเอกชนในภูเก็ต 21 แห่งในพื้นที่เล็กๆของเกาะเราสามารถพัฒนาต่อได้อีกอุตสาหกรรมการศึกษาถ้าถูกพัฒนาสร้างเงื่อนไข สร้างขีดความสามารถนั่นแปลว่ามันจะเกิดความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านเช่าหรือการขายที่ตอนนี้เรามีเหลืออยู่ 6000 กว่ายูนิต อุตสาหกรรมการศึกษาสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อุตสาหกรรมที่สองคือ อุตสาหกรรมมารีน่า ตัวนี้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอยู่ในแผนยุทธศาสตร์อันดามันอยู่แล้วภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล ระนอง ตัวนี้เชื่อมโยง 6 จังหวัด ครบถ้วนทั้งภาคอันดามันภูเก็ตมีมารีน่าใหญ่ๆ 5 มารีน่า เป็นของเอกชน 4 เป็นของ อบจ. 1 และเรามีอู่ต่ออู่ซ่อมที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่การพัฒนาต่อไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เปิดตัวได้ยาก เพราะว่ามันไปเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย กฎระเบียบ กฏกระทรวงของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกือบ 18 หน่วย และเราไม่เคยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับเพื่อนบ้านกลุ่มที่เป็นคู่แข่งโดยตรงอย่างเช่นวีซ่าของแกนนำเรือเข้ามาในน่านน้ำ ของเรามีอายุ 6 เดือนในขณะที่เพื่อนบ้านสิงคโปร์ไม่มีลิมิตเข้าออกกี่ครั้งก็ได้ อยู่ยาวเท่าไหร่ก็ได้ ทุกคนให้ระยะยาวทั้งนั้นแต่เรามีอายุแค่ 6 เดือน ดังนั้นเราขาดขีดความสามารถในการแข่งขันเรามีนักลงทุนที่พร้อมที่จะทำตัวนี้จัดระเบียบเงื่อนไขกฎหมายของแต่ละกระทรวงดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะมาฟื้นฟูธุรกิจมารีน่าเราต้องมาดูกันว่าในสิ่งที่เป็นข้อกฏหมายของกระทรวงที่ไม่เอื้ออำนวยมันมีอะไรบ้างแล้วมาช่วยกันปลดล็อค อีกตัวหนึ่งที่เรามองกันทางด้านอุตสาหกรรมก็คือ ตัวโบนัสที่เกิดขึ้นจากการประสบความสำเร็จของภาครัฐที่เกิดจากการควบคุมโควิด ตัวนี้ทั่วโลกให้การเชิดชูกับเมืองไทยว่าเรามีประสิทธิภาพสูงมากดังนั้นช่วงสภาวะวิกฤตมันสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยอันเนื่องจากมาตรการสาธารณสุขของเราที่โดดเด่นมากเป็นอันดับ 2 ของโลก เมื่อโบนัสมันเกิดแล้วเราก็ควรที่จะหยิบฉวยมาสร้างมูลราคาเพิ่มโดยที่เอาตัวนี้เป็นตัวนำของประเทศได้ก็เป็นนโยบายของภาครัฐเช่นกันแต่จะทำยังไงให้มันเกิดโครงการที่สามารถจะดึงดูดคนเข้ามาให้เกิดสภาพเศรษฐกิจโครงการใหญ่ๆ 2 โครงการที่ถูกนำเสนอ ก็คือโครงการ Medical praza ที่ไม้ขาวนำเสนอโดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ถ้าเกิดขึ้นได้นั้นแปลว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรม จะเกิดได้อย่างเป็นรูปธรรมมูลราคาเพิ่มตัวนี้มันจะไม่ช่วยเรื่องของ long stay เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพยั่งยืนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ดี ทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยและอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสร้างความมั่นใจให้ได้ว่าประชาชนในเขตย่านอันดามันทั้งหมดมีความมั่นคงด้านสุขภาพด้วยเช่นกันทั้งคนเมืองและคนต่างชาติดังนั้นตัวนี้เราถือว่าเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ควรจะส่งเสริม อีกตัวหนึ่งที่เรามอง ก็คืออาหารท้องถิ่นภูเก็ตเรามีวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นเรามีอาหารทะเลที่มีคุณภาพดังนั้นสิ่งนี้ถ้าถูกหยิบจับขึ้นมาสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มทั้งทางด้านการตลาดและการผลิตตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งของภาคเศรษฐกิจของชุมชนต่อคนเมืองจริงๆ และไปลงกระบวนการว่าเราจะทำอย่างไรให้พัฒนาด้านนี้อย่างจริงจัง