ข่าวภูเก็ต » อนุบาลภูเก็ตขานรับนโยบายป้องเข้มไวรัสโควิด-19 พร้อมรับเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

อนุบาลภูเก็ตขานรับนโยบายป้องเข้มไวรัสโควิด-19 พร้อมรับเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

19 มิถุนายน 2020
312   0

รองผู้ว่าภูเก็ตตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนทำการเปิดภาคเรียน
    ที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสุภาภรณ์ ยุคุณธร นักวิชาการ ศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, นางสาวประไพพรรณ อยู่คง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, นางบรรณกมล ทิพย์รัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนทำการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้
ทั้งได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาล ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ และชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนสอนในห้องเรียนและระบบออนไลน์ รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงที่มีการเปิดภาคเรียน ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยทางโรงเรียนอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในส่วนของห้องเรียนและอาคารสถานที่ต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับมาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 80% ส่วนการสอนระบบออนไลน์ได้ดำเนินการอยู่แล้ว
นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ทางโรงเรียนมีความพร้อมแล้ว กว่า 80% ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดพื้นที่เว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ส่วนของกหลักสูตรการเรียนสอนต่างๆ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนของการเรียนออนไลน์ เมื่อเปิดเรียนจะมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มกรณีลำดับเลขคู่ที่จะมาเรียนในห้องเรียน วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ส่วนลำดับเลขคี่ มาเรียนวันอังคาร พฤหัสบดีและเสาร์ โดยผู้ที่ไม่มาโรงเรียนก็ต้องเรียนออนไลน์ซึ่งจะมีใบสั่งงานไปให้ และยังมีมาตรการอื่นๆ เช่น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียน เด็กที่เข้ามาโรงเรียนต้องมีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีการทำความสะอาดห้องน้ำเพิ่มขึ้น มีการจัดบอร์ดนิทรรสการเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคโควิด -19 เป็นต้น