แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด

18 มิถุนายน 2020
118   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.  ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)  รับมือมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานราชการจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เหล่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 4 เรื่องการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวชายหาด แนวทางดำเนินการเพื่อขอเปิดจุดผ่านแดนสำหรับการขนส่งสินค้าเพิ่มเติม และการใช้งานแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” รวมถึงเรื่องงบประมาณโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเรื่องการเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ    สำหรับแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ โดยในทุกสถานที่ที่มีมาตรการผ่อนคลาย จะต้องมีจุดตรวจคัดกรองโรค มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีมาตรการรักษาระยะห่าง และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย โดยผู้ประกอบการจะต้องดาวน์โหลดแพลตฟอร์มไทยชนะ ติด QR code ให้ประชาชนที่เข้ารับบริการได้สแกนเพื่อเช็คอินและเช็คเอาท์ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติเป็นวิถีปกติแบบใหม่ หรือ New Normal ซึ่งหากมีการแพร่ระบาดจะสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที เป็นการเตรียมตัวในอนาคตหากมีการเปิดประเทศ เพื่อผ่อนคลายการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด