ข่าวภูมิภาค » กาชาดพังงาแจกถุงยังชีพแรงงานต่างด้าวสู้ภัยโควิด-19

กาชาดพังงาแจกถุงยังชีพแรงงานต่างด้าวสู้ภัยโควิด-19

1 มิถุนายน 2020
234   0

เหล่ากาชาดจังหวัดพังงาร่วมกับสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือแรงงานเพื่อนบ้านจากภัยโควิด-19
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นางสาวเสาวนีย์ เสาวกูล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบถุงยังชีพให้กับส่วนท้องถิ่น จำนวน 167 ถุง เพื่อนำไปมอบต่อให้กับแรงงานต่างชาติที่ทำการสำรวจแล้วในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.ตะกั่วป่า อ.กะปง และ อ.คุระบุรี ซึ่งแรงงานเพื่อนบ้านดังกล่าวได้เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดพังงาและได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศได้อย่างถูกต้องทั้งภาคการประมง โรงแรม อุตสาหกรรม ก่อสร้างและอื่นๆ ซึ่งแรงงานเหล่านี้ล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เช่นกัน ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นการช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชน
จากนั้นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและคณะ จะได้ลงพื้นที่ไปทำการมอบถุงยังชีพอีกครั้ง พร้อมกับสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อให้แรงงานเพื่อนบ้านที่ทำงานอยู่ในจังหวัดพังงาได้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด – 19