แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมการเพื่ออุดหนุนงบประมาณ ปี 2564

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมการเพื่ออุดหนุนงบประมาณ ปี 2564

31 พฤษภาคม 2020
151   0

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมการเพื่ออุดหนุนงบประมาณ ปี 2564

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่ออุดหนุนงบประมาณ ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. พร้อมด้วย สถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือการขอเงินอุดหนุนงบประมาณเรื่องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต