ข่าวภูเก็ต » ผู้ว่าฯภูเก็ตย้ำทุกหน่วยเตรียมพร้อมเผชิญเหตุ 24 ชม.รับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก

ผู้ว่าฯภูเก็ตย้ำทุกหน่วยเตรียมพร้อมเผชิญเหตุ 24 ชม.รับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก

31 พฤษภาคม 2020
359   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเตรียมพร้อมเผชิญเหตุตลอด 24 ชั่วโมง รับมือสถานการณ์น้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมฉับพลันในช่วงฤดูฝน

 

 

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2563 ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ และได้คาดการณ์ว่าในช่วงนี้ หลายพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุอุทกภัย น้ำป้าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ประกอบกับเมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 09.00 น. ได้มีฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำระบายไม่ทันในหลายพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต

 

 

 

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และเน้นย้ำมาตรการ  จังหวัด จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ติดตามสถานการณ์ข้อมูลสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำ อย่างใกล้ชิด และสื่อสารสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ อย่างทั่วถึง เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุตลอด 24 ชั่วโมง จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งเร่งระบายน้ำ และเปิดทางน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง หรือพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน ทำความสะอาดร่องน้ำ เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ โดยเฉพาะในฟื้นที่เขตชุมชนและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดน้ำท่วมขังและเร่งกำจัดวัชพืช ขยะ สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝน และน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนอาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันเฝ้าระวังและปรับภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ วัชพืช เป็นตัน

พร้อมทั้ง ดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช) 8 มาตรการ ได้แก่ คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พิจารณาปรับแผนการเพาะปลูกพืช จัดทำเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ ตรวจสอบสภาพอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำตามสถานีโทรมาตร เร่งรัดให้หน่วยงานตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำ สำรวจแม่น้ำ คูคลอง และดำเนินการขุดลอก กำจัดผักตบชวา เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ และสร้างการรับรู้กับประชาชน

ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ ให้แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ทางโทรศัพทำหมายเลข 076218444 และโทรสารหมายเลข076218409