ข่าวภูเก็ต » ข่าวดี! ภูเก็ตผู้ป่วยโควิด19รักษาหายกลับบ้านหมดแล้ว ไม่มีติดเชื้อเพิ่ม

ข่าวดี! ภูเก็ตผู้ป่วยโควิด19รักษาหายกลับบ้านหมดแล้ว ไม่มีติดเชื้อเพิ่ม

31 พฤษภาคม 2020
371   0

โควิด-19 ภูเก็ต ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ขณะที่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลรักษาหายกลับบ้านหมดแล้ว

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด –19 วันนี้ (31 พ.ค.ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมในระบบ 227 ราย ในจำนวนนี้ รักษาหายกลับบ้านทั้งหมดแล้ว รวม 223 ราย เสียชีวิตคงเดิม 3 ราย จำหน่าย ราย  มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 17 ราย

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยวิกฤตการระบาดของเชื้อโควิด -19 ในขณะนี้ แม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น แต่ จ.ภูเก็ตยังคงกำหนดมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เพื่อไม่ให้มีการระบาด ระลอก จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องของการตรวจวัดไข้ของผู้มาใช้บริการ หากมีไข้ไม่ให้ใช้บริการ และหากพนักงานมีไข้ไม่ให้เข้าปฏิบัติงาน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย เมตร จัดจุดล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ และงดกิจกรรมรวมตัวหมู่มาก ซึ่งจะเป็นมาตรการหลัก ๆ สำหรับบางกิจการ/กิจกรรมจะมีมาตรการเสริมเพิ่มเติมอีก เพื่อให้มีการควบคุมและป้องโรครัดกุมมากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะมีการกำหนดมาตรการออกมาแล้ว แต่สิ่งสำคัญที่จะหยุดยั้งโรคโควิด-19 ได้ ก็คือ การมีวินัย และความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนทุกคน

“วันนี้ เราไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ขณะที่ผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลก็รักษาหายกลับบ้านทั้งหมดแล้ว เป็นความสำเร็จที่ทุกภาคส่วนช่วยกัน ผู้ประกอบการ พี่น้องประชาชนให้ความร่มมือเต็มที่ ซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่อง การผ่อนคลายเปิดกิจการ กิจกรรมต่างๆ ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งใกล้เคียงปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงเน้นย้ำให้ปฏิบัติตาม “นิวนอร์มัล”  หรือการใช้ชีวิตตามปกติวิถีใหม่ให้ห่างไกลจากการติดเชื้อโควิด-19 หรืออาจจะเป็นเชื้อใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และทำจนเกิดความเคยชิน เช่น การลดออกจากบ้านหากไม่จำนวน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ  เว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น และหากพบว่ามีอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น  หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อได้ทันที โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ สำหรับกลุ่มผู้ป่วยต้องสงสัย”