ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตส่งผู้ป่วยโควิด 2 ร้ายสุดท้ายรักษาหายกลับบ้าน

ภูเก็ตส่งผู้ป่วยโควิด 2 ร้ายสุดท้ายรักษาหายกลับบ้าน

30 พฤษภาคม 2020
426   0

ภูเก็ตส่งผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 2 รายสุดท้ายรักษาหายกลับบ้าน ปิดพักใช้โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1

 

 

 

 

วันนี้(30 พ.ค.)  แพทย์หญิงบุษยา สันติศานติ์ แพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามภูเก็ตแห่งที่ 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันส่งผู้ป่วย  2  รายสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ต ที่รักษาหายจากการติดเชื้อโควิด-19 กลับบ้าน

พญ.บุษยา กล่าวว่า โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1 ขนาด 110 เตียง ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต แห่งใหม่ เปิดใช้เมื่อวันที่ 27 มี.ค.63 โดยการตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้วางเป้าหมายเพื่อให้คนไข้มีความปลอดภัย บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัย จึงมีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัย อย่างมีศักยภาพให้มีความพร้อม ทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมาไม่มีอุปสรรค บวกกับความพร้อมของบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนามที่มาด้วยใจ มีความเสียสละ แม้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงแต่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี

ในนามของบุคลากรทางการแพทย์ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนามเป็นอย่างดี และขอให้พี่น้องประชาชนดูแลตัวเองในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ เพื่อให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากโรคโควิด- 19

 

 

 

 

ด้านหญิงไทย อายุ 58 ปี ชาวอำเภอถลาง ผู้เข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้กล่าวขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาเป็นอย่างดี รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ตลอดระยะเวลาของการรักษาได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่น

“ดีใจที่วันนี้ได้กลับบ้าน และจะปฏิบัติ ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดคือ การสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ดูแลรักษาตนเอง และหากมีอาการป่วยขอให้รีบพบแพทย์ และต้องบอกความจริงกับแพทย์ เพื่อทำการรักษาจะได้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19”

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โรงพยาบาลสนามภูเก็ต แห่งที่ 1 ได้รับผู้ป่วยเข้าทำการรักษา จำนวน 121 ราย ส่งกลับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องจากมีอาการเปลี่ยนแปลง 2 ราย หลังจากรักษาจนอาการดีขึ้น ได้ส่งกลับมายังโรงพยาบาลสนามเพื่อกักตัวต่อ 1 ราย

โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ตามแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่กรณีมีการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อดูแลควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด ทำให้มีสถานที่รองรับกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว ปัจจุบันผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกราย และยังไม่มีอุบัติเหตุการในการนอนโรงพยาบาลซ้ำ

 

 

 

 

หลังจากนี้ จ.ภูเก็ต จะปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ประจำปฏิบัติหน้าที่ ณ สังกัดของตนเอง แต่จะยังคงเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียง ที่นอน และเครื่องใช้ต่างๆ เอาไว้ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ