ข่าวล่าสุด » วิทยาลัยเทคนิคถลาง เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยเทคนิคถลาง เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

29 พฤษภาคม 2020
1261   0

วิทยาลัยเทคนิคถลาง เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “เดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต

 

 

 

วันที่ 29 พ.ค.63 ที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานเปิด โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “เดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทํา” โดยมี นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคถลาง เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

สำหรับการจัดตั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “เดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทํา” ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคถลาง และประชาชนทั่วไป มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมให้สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ ส่วนของแรงบันดาลใจในการทำโครงการฯ เกิดจากการยึดคืนพื้นที่จากการบุกรุกครอบครองทับซ้อนที่ดินของวิทยาลัยฯ และเมื่อทางวิทยาลัยสามารถในการลงพิกัดได้ ก็ได้มีการปักเสารั้ว พร้อมลวดหนามแล้ว ปลูกต้นเสลาตามเงื่อนไขของกรมป่าไม้ พร้อมจะดําเนินการปลูกเพิ่มเติม และใช้จุดเด่นของพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำดิบ พัฒนาเป็นแปลงศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และจะสานต่อทฤษฎีความพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของรัชกาลที่ 10 เป็นต้นแบบให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่

ด้าน นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง เปิดเผยว่า ในช่วงของภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่หลายคนมีความกังวล สำหรับตนมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คิดว่าจะทำอย่างไรให้คุ้มครองตนเอง และคนรอบข้างได้ เลยเป็นที่มาว่าเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงได้สอนเอาไว้