ข่าวล่าสุด » ลดเคอร์ฟิวเป็น 23.00-03.00 น. เริ่ม 1 มิ.ย. 63 ผ่อนคลายเฟส 3

ลดเคอร์ฟิวเป็น 23.00-03.00 น. เริ่ม 1 มิ.ย. 63 ผ่อนคลายเฟส 3

29 พฤษภาคม 2020
996   0

 

 

สำนักข่าวไทย 29 พ.ค. 63 – ศบค.เคาะลดเวลาเคอร์ฟิวลง 1 ชม. เป็นเวลา 23.00-03.00 เพื่อให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้ภายใต้ข้อกำหนดทางราชการ ส่วนห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเปิดทำการได้ถึง 21.00 น. คงเข้มการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก-น้ำ-อากาศ

โดย พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ แถลงในระยะที่ 3 มีการผ่อนคลายหลายกิจการ/กิจกรรม ดังนี้

1. ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพื่อคัดเลือก สอบคัดเลือก อบรมระยะสั้น ยังไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน

2. เปิดโรงเรียนนอกระบ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะประเภทวิชาชีพและศิลปะการกีฬา

 

 

 

 

กิจกรรม/กิจการที่ผ่อนปรนในระยะที่ 3

1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

ก. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 

– เปิดได้ถึง 21.00 น.

ข. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ

– จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตร.ม. และเปิดถึง 21.00 น.

ค. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง

– งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนมาชุมนุมหนาแน่น ไร้ระเบียบ

ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษ-สตรี

– ให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชม. และไม่มีผู้นั่งรอในร้าน

จ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน

– เปิดเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรร แจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมความพร้อมสถานที่ ตามมาตรฐานสาธารณสุข ยังไม่มีการเรียนการสอน

2. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาน

ข. สถานที่ประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า

– งดอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม และนวดใบหน้า

– ยกเว้นกิจกรรมการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด

ค.สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส

– จำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม และงดอบตัวและอบไอน้ำแบบรวม

ง. สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกายและฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล

– ไม่มีการจัดการแข่งขัน และมีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่นับผู้เล่น

จ. สถานที่ไปเล่นโบว์ลิ่ง สก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

– เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม

ฉ. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ

ช. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท

– ต้องไม่เป็นการแข่งขันและจำกัดจำนวนผู้เล่น

ซ. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ

– มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน

– โรงมหรสพเปิดเฉพาะลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต

ณ. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

– จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม

 

 

 

มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้

1. ควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรอย่างเข้มข้น ทั้งทางบก น้ำ อากาศ

2. ปรับระยะเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานเป็น 23.00-03.00 น.

3. ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้ภายใต้มาตรการที่กำหนด

4. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดไม่เกิน 21.00 น.

5.ยังห้ามดื่มสุราในร้านอาหาร แต่ให้ขายกลับไปกินที่บ้านได้