แวดวง อบจ. » แทนคำขอบคุณทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อบจ.ภูเก็ต

แทนคำขอบคุณทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อบจ.ภูเก็ต

28 พฤษภาคม 2020
155   0

แทนคำขอบคุณทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อบจ.ภูเก็ต

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น  ณ ศาลาประชาคม  ทีมงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับมอบไข่ไก่และหน้ากากอนามัยแทนคำขอบคุณจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  อบจ.ภูเก็ต  เพื่อเป็นการเติมขวัญและกำลังใจให้แก่ทีมงานพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจฉีดพ่นแอลกอฮอล์ในทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแห่งการปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019