แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2563

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2563

28 พฤษภาคม 2020
349   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2563

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2563  โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งให้หน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ต ได้รับทราบถึงการเตรียมจัดงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 และการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ซึ่งประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี การจัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 

 

 

 

นอกจากนั้นได้แจ้งให้คณะกรรมการจังหวัดฯ ทราบถึงโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และแผนการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในการเปิดการเรียนการสอน รวมทั้งรายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำบริโภคอุปโภค และการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดภูเก็ต