ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตรักษาหายเพิ่มโควิด-19 เหลืออยู่ รพ. 4 ราย

ภูเก็ตรักษาหายเพิ่มโควิด-19 เหลืออยู่ รพ. 4 ราย

28 พฤษภาคม 2020
297   0

ภูเก็ต 28 พ.ค.- แนวโน้มดีต่อเนื่อง โควิด-19 ภูเก็ต ผู้ติดเชื้อรักษาตัวในโรงพยาบาลเหลือแค่ 4 ราย ไม่มีป่วยเพิ่ม ด้านสาธารณสุขจังหวัดจัดรูปแบบใหม่ให้บริการทางการแพทย์ลดความเสี่ยงรับเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุข

 

 

 

วันนี้ (28 พ.ค.) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม-27 พฤษภาคม 2563  ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมในระบบ  227 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 219 ราย เสียชีวิตคงเดิม 3 ราย จำหน่าย 1 ราย อยู่ระหว่างรักษาพยาบาล 4 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ดี  และรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 34 ราย

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ของโรคพบว่าสาเหตุหลักมาจากการสัมผัสใกล้ชิด รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพเสี่ยง การรวมกลุ่มในสถานที่แออัด การเดินทางไปสถานที่ชุมชน และส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติเดินทางไปโรงพยาบาล  สถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดบริการรูปแบบการบริการทางการแพทย์ แบบใหม่ขึ้น เช่น ส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน (VC-DELIVERY) รับยาโดยไม่ต้องลงจากรถ (VACIRA DRIVE THRU) เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19 รวมถึงการคัดกรอง และจัดพื้นที่บริการแยกผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจออกจากผู้ป่วยอื่น เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการรักษาและบุคลากรทางการแพทย์

อย่างไรก็ตาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนยังต้องระมัดระวังตนเองเช่นเดิม ตามแนวทางการป้องกันโรค คือ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการระบาดใหม่