ข่าวภูเก็ต » ผู้ว่าฯ ภูเก็ตขอความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตขอความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

28 พฤษภาคม 2020
404   0

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตขอความร่วมมือส่วนราชการร่วมขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

 

 

 

วันนี้(28 พ.ค.) ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 5/2563 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

 

นายภัคพงศ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดภูเก็ต (งบประมาณจังหวัด/เงินกันเหลื่อมปี 60-62) รวมทั้งหมด 4,637.67 ล้านบาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 1,960.62 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 47.27 และยังคงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 2,677.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.73

ในส่วนของการแก้ปัญหาตามนโยบายรัฐบาล ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการให้คำปรึกษารับเรื่องร้องเรียนจำนวน 29 เรื่องดำเนินการเรื่องยุติใหม่ 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60.78

สำหรับ สถิติการรับเรื่องร้องทุกข์กรณีปัญหาการรับเงินโครงการเราไม่ทิ้งกัน ตั้งแต่วันที่ 11-26 พฤษภาคม 2563 มีประชาชนเดินทางมาร้องเรียนจำนวน 345 ราย แบ่งเป็นลงทะเบียนไม่สำเร็จ 199 เรื่อง, ลงทะเบียนไม่ได้เนื่องจากเป็นสมาชิกประกันสังคมเกิน 6 เดือน หรือลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนดรวมจำนวน 49 ราย,ไม่ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยาเนื่องจากเป็นเกษตรกรและนักศึกษา 71 ราย ,ได้รับสิทธิ์แล้วโอนเงินไม่สำเร็จบัญชีไม่ถูกต้อง 12 ราย,ยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ตั้งใจ 8 รายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลข้อมูลที่นำส่งเพิ่มเติมข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ 6 ราย

ในเรื่องนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ขอให้ส่วนราชการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาแก่พี่น้องประชาชน และได้ขอความร่วมมือส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยให้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการหรือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงการพัฒนาด้านการตลาดให้ทันสมัย