ข่าวภูมิภาค » วิทยาลัยเกษตร-เทคโนโลยีพังงา ผลิตหน้ากากผ้าแจกชาวบ้านสู้ภัยโควิด-19

วิทยาลัยเกษตร-เทคโนโลยีพังงา ผลิตหน้ากากผ้าแจกชาวบ้านสู้ภัยโควิด-19

26 พฤษภาคม 2020
186   0

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เร่งทำหน้ากากผ้าแจกประชาชนสู้โควิด-19
ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา คณะครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัย ร่วมกันผลิตหน้ากากผ้า แจกให้กับชาวบ้านรอบๆวิทยาลัยและใช้กันเองภายในสำนักงาน ช่วยแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาดและมีราคาแพง ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ในการออกแบบ ตัดเย็บขึ้นเป็นรูปร่าง ทำให้หน้ากากแต่ละชิ้นจะมีความคงทนแข็งแรงสามารถซักทำความสะอาดนำมาใช้ได้หลายครั้ง
อาจารย์จินตนา ศิริธรรม กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพ และการสวมหน้ากากผ้าเป็นวิธีป้องกันตัวเองให้ห่างจากโรคระบาดได้ในระดับหนึ่ง ทางคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯจึงได้ปรับเปลี่ยนการออกหน่วยซ่อมสร้างเพื่อประชาชน หรือ FIX IT มาร่วมกันผลิตหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับชาวบ้านรอบๆวิทยาลัย และใช้กันเองภายในวิทยาลัย โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการส่งคนไปฝึกอบรมการทำหน้ากากผ้าแล้วนำมาสอนต่อให้กับบุคลากรในวิทยาลัย ซึ่งจะมีการผลิตไปเรื่อยๆจนสถานการณ์คลี่คลาย