ข่าวภูมิภาค » พังงาเนรมิต“ดอกไม้สีเหลือง เมืองสวยในหุบเขา เฉลิมพระเกียรติฯ” ในหลวงร.10

พังงาเนรมิต“ดอกไม้สีเหลือง เมืองสวยในหุบเขา เฉลิมพระเกียรติฯ” ในหลวงร.10

26 พฤษภาคม 2020
248   0

พังงาสร้างเมือง“ดอกไม้สีเหลือง เมืองสวยในหุบเขา เฉลิมพระเกียรติฯ”
เทศบาลเมืองพังงาปลูกต้นบานบุรีกิจกรรม”ดอกไม้สีเหลืองเมืองสวยในหุบเขาเฉลิมพระเกียรติฯ
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพังงา ข้าราชการเทศบาลเมืองพังงา ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน ร่วมกันเปิดกิจกรรมโครงการ “ดอกไม้สีเหลือง เมืองสวยในหุบเขา เฉลิมพระเกียรติฯ” ตามโครงการบริหารจัดการถนนเฉลิมพระเกียรติ คลองสวย น้ำใส สวนสาธารณะ และการขยายผลจังหวัดพังงา ณ สวมสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา เพื่อปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อีกทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดพังงา เทศบาลเมืองพังงาและชุมชนในการปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นสวยงาม ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนได้พัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านเรือนของตนเองให้สวยงาม พร้อมกับมอบต้นกล้าให้กับตัวแทนในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพังงา จำนวน 1,500 ต้น เพื่อนำไปปลูกในชุมชนของตนเอง
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพังงา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้ร่วมกันปลูกต้นบานบุรีภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา จำนวน 1,000 ต้น ปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นชัยพฤกษ์ และต้นทองอุไร จำนวน 50 ต้น พร้อมกับชมการปรับปรุงสถานที่และทัศนียภาพในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา