ข่าวสังคม » นายกฯราไวย์ดึงเครือข่ายในพื้นที่ร่วมสร้าง “ชุมชนสร้างสุข”

นายกฯราไวย์ดึงเครือข่ายในพื้นที่ร่วมสร้าง “ชุมชนสร้างสุข”

25 พฤษภาคม 2020
411   0

“อรุณ โสฬส” นายกฯ ราไวย์ ประชุมร่วมเครือข่ายในพื้นที่กำหนดแนวทางร่วมสร้าง “ชุมชนสร้างสุข” สุขกาย สุขใจ และสุขเงิน

 

วันที่ 25 พ.ค.63 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาล รพ.สต.ราไวย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลราไวย์ เชิญตัวแทนจากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลของตำบลราไวย์ โดยได้รับความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบราไวย์ และอสม.ตำบลราไวย์ เข้าร่วมดำเนินการ เพื่อร่วมสร้าง “ชุมชนสร้างสุข” สุขกาย สุขใจ และสุขเงิน ในตำบลราไวย์ โดยวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัยในสุขภาวะ และการเสริมสร้างรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง