ข่าวเศรษฐกิจ » ส่งรายชื่อเกษตรกรให้คลังตรวจเพิ่ม 7 แสนราย

ส่งรายชื่อเกษตรกรให้คลังตรวจเพิ่ม 7 แสนราย

22 พฤษภาคม 2020
497   0

กรุงเทพฯ  22 พ.ค. – ปลัดเกษตรฯ เผยส่งรายชื่อเกษตรกรให้กระทรวงการคลังตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับสิทธิ์รับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่น ๆ ของรัฐเพิ่มอีก 7 แสนรายวันนี้ จากนั้นจะส่ง ธ.ก.ส.จ่ายเงินเยียวยาเร็วที่สุด ย้ำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครอบคลุมและทั่วถึง  

 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันนี้ (22 พ.ค.) ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรอีก 700,000 ราย ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ตรวจสอบความซ้ำซ้อน เมื่อผ่านการคัดกรองแล้วจะส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทันที เพื่อจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเร็วที่สุด โดยรายชื่อเกษตรกรกลุ่มแรกส่งให้ สศค.มี 8.33 ล้านราย ซึ่ง สศค.ได้แจ้งรายชื่อที่ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน 96,677 ราย ทะเบียนประกันสังคม 329,114 ราย ทะเบียนข้าราชการบำนาญ 84,471 ราย และทะเบียนข้าราชการประจำ 91,426 ราย รวมซ้ำซ้อน 601,688 ราย คงเหลือเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ 7.77 ล้านราย โดย ธ.ก.ส.จ่ายเงินให้ชุดแรกไปแล้ว 3.2 ล้านราย รวมเป็นเงิน 16,114.76 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยโอนเงินจนครบจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 3.3 ล้านราย ส่วนชุดต่อมา 3.4 ล้านราย ทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 22 – 29  พฤษภาคม และชุดที่ส่งไปคัดกรองล่าสุด 700,000 รายนั้น คาดว่าจะจ่ายภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมเช่นกัน

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวต่อว่า สำหรับข้าราชการประจำที่มีทะเบียนเกษตรกรนั้น คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ให้ความเห็นว่าไม่สมควรจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ส่วนกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่ข้าราชการ แต่ทุกกรณีที่มีข้อสงสัย ทางคณะกรรมการกลั่นกรองจะเสนอแนะมายังกระทรวงเกษตรฯ และคาดว่าจะเสนอ ครม. พิจารณาลงมติต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

สำหรับกลุ่มต่อไปที่จะส่งให้ สศค.ตรวจสอบ คือ กลุ่มที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม ซึ่งตามแผนงานจะได้รับเงินประมาณปลายเดือนพฤษภาคม กลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มที่ผ่อนปรนการเพาะปลูกให้ถึง 30 มิถุนายน เนื่องจากรอฝน คาดว่ามีประมาณ 120,000 ราย จะได้รับเงินภายใน 31 กรกฎาคม ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้แจ้งผลการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรมายังกระทรวงเกษตรฯ ทุกวัน ซึ่งพบปัญหาบัญชีธนาคารปิดไปแล้วบ้าง หรือเกษตรกรเสียชีวิตบ้าง แต่จำนวนที่ได้รับรายงานไม่ได้มากถึงแสนคนตามข่าวลือ เนื่องจากทะเบียนเกษตรกรที่เป็นฐานข้อมูลเป็นทะเบียนปี 2562 และปรับปรุง 2563 ดังนั้น จำนวนเกษตรกรที่เสียชีวิตปีเดียวไม่น่ามากตามที่ลือกัน ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นสิ่งยืนยันตัวตน ดังนั้น ไม่มีการโอนเงินให้ “ผี” หรือคนที่นำชื่อผู้เสียชีวิตมารับแทนแน่นอน

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวต่อว่า หากเกษตรกรรายใดขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่าง ๆ สามารถอุทธรณ์ได้ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด  สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด  สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน  เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 – 4 สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด  การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขาใกล้บ้าน และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศบูรณาการกันเปิดให้บริการรับ “อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร” โดยไม่แบ่งแยกรับอุทธรณ์เฉพาะเกษตรกรที่หน่วยงานนั้น ๆ รับขึ้นทะเบียน คือ หากเป็นเกษตรกรด้านปศุสัตว์ แต่บ้านอยู่ใกล้สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัดก็สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้ เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องแล้วส่งเข้าสู่ระบบอุทธรณ์ของกระทรวงเกษตรฯ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร เพื่อไม่ต้องเดินทางไกล ลดความแออัดที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 อีกด้วย.-สำนักข่าวไทย