ข่าวภูเก็ต » รองผวจ.ภูเก็ตตรวจโรงผลิตน้ำประปาชั่วคราวขุมน้ำวานิช รองรับขาดแคลนน้ำ

รองผวจ.ภูเก็ตตรวจโรงผลิตน้ำประปาชั่วคราวขุมน้ำวานิช รองรับขาดแคลนน้ำ

20 พฤษภาคม 2020
470   0

รองผู้ว่าฯ ภูเก็ตตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ำประปาชั่วคราวขุมน้ำวานิชที่ผลิตได้วันละ2,400คิว เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่
นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ เนื่องจากฝนทิ้งช่วงทำให้แหล่งน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำบางวาดกับบางเหนียวดำไม่มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะผลิตน้ำประปา ทำให้บางพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทางจังหวัดได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้มีการประสานภาคเอกชนในการขอใช้น้ำในขุมเหมืองต่าง ๆ มาทดแทนปริมาณน้ำที่ขาดหายไป โดยที่ผ่านมาทางการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการสูบน้ำจากขุมเหมืองของภาคเอกชนที่ได้มีการประสานงานไว้แล้วนำมาผลิตน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอถลาง ส่วนบริเวณตำบลเกาะแก้ว ต. รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ยังคงมีปัญหาในบางส่วน ทางจังหวัดจึงได้มีการประสานกับทางขุมเหมืองวานิชเพื่อติดตั้งโรงผลิตน้ำประปาชั่วคราว ซึ่งทางสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วและมีการเดินเครื่องการผลิตในทันที ซึ่งสามารถจ่ายน้ำเข้าระบบได้ประมาณวันละ 2,400 คิว โดยจะเน้นการส่งน้ำมายังพื้นที่ที่ยังมีปัญหาในตำบลรัษฎา และบางส่วนของตำบลเกาะแก้ว
นายวงศกร กล่าวต่อไปว่า แนวทางที่ประชุมกับเลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาประเด็นแรกก็คือให้ใช้น้ำจากลำคลองก่อนเป็นอันดับแรก อันดับสองคือให้ใช้น้ำจากขุมน้ำของเอกชน อันดับสามคือของชลประทาน ไว้หลังสุดเพราะว่าในขณะนั้นมีแนวโน้มว่าของชลประทานลดลงไปเยอะมาก เพราะตอนนี้ใช้แต่ของชลประทานอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนั้น เราจะผ่านหน้าแล้งไปไม่ได้ แหล่งน้ำเราจะไม่พอเลยต้องไปเริ่มที่ลำคลองและก็มีการใช้น้ำจากขุมน้ำบางวาดของคลองบางใหญ่ ตอนนี้พอคลองบางใหญ่แห้ง อันดับสองเราก็ไปเจรจากับขุมน้ำของเอกชน คือโรงกรองน้ำบางโจซึ่งอยู่ตอนเหนือของจังหวัดภูเก็ต แต่ละขุมน้ำที่เราใช้ไปมันทยอยแห้งไปเรื่อย น้ำหมดไปเรื่อยๆ แล้วชุดสุดท้ายที่เราไปเจรจาก็มีขุมของโบ๊ท ขุมของฮิตเลอร์ ที่หน้าวัดม่าหนิก และก็มาขุมวานิช ของคุณอัญชลี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์ ทางจังหวัดภูเก็ตต้องขอขอบคุณเจ้าของขุมน้ำทั้งหมดตอนนี้ เราพยายามแก้ไขในส่วนนี้ที่ผ่านมา เราก็สูบน้ำไปผลิตที่บางโจ แต่สำหรับที่นี่เนื่องจากเป็นขุมน้ำที่อยู่ไกลจากบางโจ เราก็ใช้วิธีเดินท่อไปผลิตและใช้งบประมาณสูง เลยเปลี่ยนมาเป็นเช่าเครื่องผลิตประปาเคลื่อนที่ มาตั้งที่นี่เลยและขออนุญาตทางเจ้าของคุมน้ำใช้พื้นที่บริเวณนี้เพื่อให้ราคางบประมาณที่มีอยู่ถูกลง สามารถผลิตได้วันละ 2400 คิวต่อวัน และนี่คงเป็นขุมสุดท้ายแล้วที่เจรจา เพราะว่าขุมอื่นๆเราก็ใช้มาเรื่อยแล้ว และแห้งไปเยอะตอนนี้เราโชคดีที่ฝนตกลงมาในคลองจึงกลับมาสูบได้อีก ส่วนที่เดือดร้อนคือส่วนที่เราจะสูบไประบบท่อของการประปามันสามารถอัดส่วนที่เราต้องการอย่างเช่น ตำบลป่าคลอก ตำบลเกาะแก้ว ตำบลรัษฎา น้ำจ่ายไม่ถึง จากที่ติดตามดูแลการ บริหารจัดการน้ำของการประปาทีมงานที่ช่วยเหลือในการเอาเครื่องสูบน้ำมาช่วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระบบการจ่ายน้ำของการประปาน่าจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกือบ 100% ส่วนหนึ่งทางปภ. ทัพเรือ กองทัพภาค4 ชลประทาน ก็อนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำซึ่งช่วยได้เยอะตอนนี้ และสถานการณ์ก็ดีขึ้น และเราจะพยายามไม่ให้มีการแจกน้ำต่อไป โยกลุ่มผู้เดือดร้อนหลักๆ เช่น ตำบลรัษฎาเป็นหลัก เมีกว่า 10,000 ครัวเรือน เพราะอยู่ปลายท่อน้ำ ที่ยังไม่ไหลตอนนี้ก็เริ่มไหลบางส่วนแล้วจะมีการปรับเพิ่มแรงดันน้ำพื้นที่ของตำบลรัษฎาเกือบทั้งหมดคิดว่าภายในหนึ่งอาทิตย์ สองอาทิตย์ น่าจะไหลหมด ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ช่วยเร่งรัดเป็นห่วงเป็นใยประชาชนให้ทางทีมงานได้เร่งแก้ไขปัญหาและต้องขอบคุณบอร์ดของการประปาภูมิภาคด้วย