แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2563

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2563

19 พฤษภาคม 2020
250   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2563

 

 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2563 โดยมี พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ณ พลับพลาที่ประทับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สะพานหิน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีพระกรุณาธิคุณต่อกองทัพเรืออย่างเอนกอนันต์ ทรงได้รับความเคารพในหมู่ทหารเรือ ตลอดจนประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งกองทัพเรือได้ประกาศขนานนามพระองค์ท่านว่าเป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย” และได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็น “วันอาภากร” ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมระลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ กองทัพเรือจึงกำหนดให้มีการจัดงานวันอาภากรเป็นประจำทุกปี