แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโควิด19ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2

อบจ.ภูเก็ต ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโควิด19ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2

19 พฤษภาคม 2020
221   0

อบจ.ภูเก็ต ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายโรคไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ศปก.อบจ.ภูเก็ต) โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

 

 

 

 

การประชุมในครั้งนี้ ได้ชี้แจงการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อรองรับการตรวจกิจการ/กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรน ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคไวรัสโควิด-19 รวมถึงเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับปิดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2 ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการดูแลในสถานที่ที่รับผิดชอบ เช่น สนามเทนนิส สนามกีฬาสุระกุล สวนสาธารณะต่างๆ และห้องสมุด เป็นต้น โดยประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค พร้อมทั้งวางแผนดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต