แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลรับฟังการใช้แอพ “ไทยชนะ”

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลรับฟังการใช้แอพ “ไทยชนะ”

17 พฤษภาคม 2020
293   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล รับฟังการอบรมชี้แจงการใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.  ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับฟังการอบรมชี้แจงการใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” โดยมี พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองประธานคณะทำงานบูรณาการชุดข้อมูลการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นประธาน ณ ห้องส่วนสั่งการและควบคุม ศูนย์บัญชาการทางทหาร ชั้น 5 กองบัญชาการกองทัพไทย

 

 

 

แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เป็นแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อรองรับการตรวจกิจการ/กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรน ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อให้มาตรการผ่อนปรนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การสอบสวนโรคกระทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางกระทรวงมหาดไทยจึงให้จังหวัดดำเนินการจัดการรับฟังการอบรมชี้แจง ณ ศาลากลางจังหวัด โดยเชื่อมสัญญาณผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) และมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ระดับจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด เข้าร่วมฟังการอบรมชี้แจงในครั้งนี้