ข่าวสังคม » กาชาดภูเก็ตลุยแจกถุงยังชีพช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19

กาชาดภูเก็ตลุยแจกถุงยังชีพช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19

12 พฤษภาคม 2020
670   0

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตยังมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

 

 

หลังจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างมาก ทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ทางส่วนราชการและภาคเอกชนได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบอาหารและสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน สำหรับในส่วนของเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตได้มีการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในวันนี้ที่เทศบาลเมืองกะทู้ นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตได้นำเครื่องอุปโภค บริโภคไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ซึ่งทางผู้ประสบภัยได้ขอความช่วยเหลือมาทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด โดยได้มีการมอบให้แก่ประชาชนจำนวน 59 ชุด หลังจากนั้นได้เดินทางไปมอบต่อยังพื้นที่ตำบลป่าตองจำนวน 46 ชุดและมีการเดินทางไปมอบยังพื้นที่อำเภอถลางและบางส่วนของอำเภอเมือง

ทั้งนี้ทางเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตยังคงให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้