แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะฯทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ประทบโควิด-19

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะฯทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ประทบโควิด-19

7 พฤษภาคม 2020
292   0

 

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรายสาขาด้านการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ กลุ่มที่ 1 สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ  ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ  ได้ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและข้อเสนอที่ขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน สำหรับผู้ประกอบการฯ โดยการพักชำระหนี้, การพักเงินต้น, การพักดอกเบี้ย และการกู้เงิน soft loan พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้  และพิจารณาการนำเสนอแพลตฟอร์มของระบบการให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการ