แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

20 เมษายน 2020
316   0

อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 08.45 น. ทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สำหรับแผนปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อของ อบจ.ภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนรถพ่นยาฆ่าเชื้อจากสโมสรโรตารีภูเก็ตและมูลนิธิทรายขาวทะเลใส ได้รับความอนุเคราะห์จากเชษฐ์รถยก วนิดา ทรานสปอร์ต ในการเคลื่อนย้ายรถเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงได้รับการสนับสนุนคลอรีนจากบริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด เพื่อใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค และได้รับการสนับสนุนน้ำมันดีเซลเติมรถพ่นจากบริษัทอนุภาษและบุตร ตลอดจนจบภารกิจ