แวดวง อบจ. » คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โควิด-19

คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โควิด-19

20 เมษายน 2020
295   0

คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โควิด-19  ในเขตเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารนำโดย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายธนสาร จิรจามร นายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงานภารกิจฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงาน ทีมฉีมพ่นยาฆ่าเชื้อ อบจ.ภูเก็ต ในเขตเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บริเวณพื้นที่บ้านเคียน, บ้านพรุสมภาร, บ้านท่ามะพร้าว และบ้านแหลมทราย

 

 

 

 

สำหรับแผนปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อของ อบจ.ภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนรถพ่นยาฆ่าเชื้อจากสโมสรโรตารีภูเก็ตและมูลนิธิทรายขาวทะเลใส เพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต ได้รับความอนุเคราะห์จากเชษฐ์รถยก วนิดา ทรานสปอร์ต ในการเคลื่อนย้ายรถเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงได้รับการสนับสนุนคลอรีนจากบริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด เพื่อใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ได้รับการสนับสนุนน้ำมันดีเซลเติมรถพ่นจากบริษัทอนุภาษและบุตร ตลอดจนจบภารกิจ