ข่าวภูเก็ต » ส่งเครื่องบินรับสารคัดหลั่งจากภูเก็ตตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป้าหมายวันละ 500 ราย

ส่งเครื่องบินรับสารคัดหลั่งจากภูเก็ตตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป้าหมายวันละ 500 ราย

8 เมษายน 2020
479   0

ภูเก็ต-ศปม.ปฏิบัติการสนับสนุนอากาศยานนำส่งสารคัดหลั่งตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่กรุงเทพฯ เพื่อทราบผลรวดเร็วขึ้นหลังพบ เป้าหมายค้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงวันละ 500 คน

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.63 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ได้ส่งอากาศยานของกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนการรับส่งตัวอย่างสารคัดหลั่ง ในการตรวจโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเริ่มปฏิบัติการรับส่งตัวอย่างสารคัดหลั่งจากจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปทำการตรวจเชื้อยังกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือขอสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

แนวโน้มผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนสูงขึ้น เเละทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงของตําบลป่าตอง และผู้ที่ประกอบอาชีพซึ่งอยู่ในกลุ่มอาชีพเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงเร่งค้นหาผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์จากบริษัทเอกชน ทำการเก็บสารคัดหลั่งหลังเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 โดยสามารถตรวจค้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้ถึงวันละ 500 คน

ทั้งนี้ ต้องนําตัวอย่างสารคัดหลั่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการ (Laboratory : Lab) ในกรุงเทพมหานคร จะทราบผลการตรวจว่าติดเชื้อหรือไม่ในวันรุ่งขึ้น ถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในขณะนี้ จะทําให้การคัดกรองเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ที่จะหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

ขอบคุณข้อมูล : โพสต์ทูเดย์