ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลับประเทศ

ภูเก็ตส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลับประเทศ

8 เมษายน 2020
322   0

จังหวัดภูเก็ตอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่ส่งเครื่องบินมารับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเดินทางกลับประเทศ

 

 

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2563 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ทางเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ตกค้างในจังหวัดภูเก็ตทางการฝรั่งเศสได้จัดเที่ยวบินพิเศษ สายการบินการ์ต้าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QR 3288 ที่จะนำผู้โดยสารจำนวน 418 คน เพื่อเดินทางกลับประเทศ

โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตขณะนี้มียอดนักท่องเที่ยวตกค้างอยู่ประมาณ 4,000 คน ซึ่งทางจังหวัดได้มีการเตรียมสถานที่พักราคาพิเศษไว้ให้เรียบร้อยแล้วในทั้ง 3 อำเภอ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่ตกค้างได้ทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับประเทศทุกคนจะมีการคัดกรองตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศโดยประเทศฝรั่งเศสได้ส่งเครื่องบินมารับประชากรของตนและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เดินทางกลับประเทศตามความประสงค์ ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ประสานงานในการอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างประเทศในครั้งนี้