ข่าวภูมิภาค » นครศรีฯ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 2 รักษาหายกลับบ้านแล้ว

นครศรีฯ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 2 รักษาหายกลับบ้านแล้ว

30 มีนาคม 2020
349   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมข้าราชการ และประชาชน ร่วม ส่งผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 กลับบ้าน

 

 

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2563 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นายแพทย์เจ้าของไข้ ประชาสัมพันธ์จังหวัด และสื่อมวลชน ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านพักของผู้อดีตผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส covid- 19 รายที่ 2 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จนหายป่วย ทั้งนี้เพื่อร่วมให้กำลังใจ และสร้างความมั่นใจแก่ครอบครัว เพื่อนบ้าน และสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน ถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ มาตรการดูแลของภาครัฐ พร้อมกันนี้ได้ให้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากโรค โดยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ กินอาหารปรุงเสร็จใหม่ๆ และให้ความร่วมมือกับภาคราชการในการป้องกันและลดการระบาดเพิ่ม

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากความร่วมมือของทุกภาคฝ่าย ทั้งภาคราชการ เอกชน และอย่างยิ่งจากพี่น้องประชาชน ภายใต้การบริการจัดการสถานการณ์ฯตามหลักการ “ไม่ประมาท ไม่ตื่นตระหนก ร่วมกันแก้ปัญหา” ส่งผลให้จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถตรึงสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่ง โดยตัวเลขถึงขณะนี้ยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อเหลือเพียง 3 ราย จากจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 5 ราย โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ทำการรักษาผู้ป่วยจนมีอาการเป็นปกติแล้ว จำนวน 2 ราย แต่เนื่องจากสถานการณ์โดยทั่วไปของโรคยังไม่นิ่ง จึงขอให้ประชาชนยังคงเคร่งครัดในการปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ มีการสวมหน้ากากอนามัย มีความอดทนและระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน รักษาระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตนตามประกาศของจังหวัด เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลจากโรคระบาดโควิด-19