แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองประชาชน

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองประชาชน

26 มีนาคม 2020
71   0

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองประชาชน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองประชาชน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้มีการระบาดในพื้นที่ รวมถึงแนะนำให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ชุมชนสะพานร่วม 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต